ויזה לאוקראינה

1 מקום הנפקת הויזה.
2. תאריך תחילת תוקף הויזה (שנה-חודש-יום).
3. תאריך פקיעת תוקף הויזה (שנה-חודש-יום).
4. קוד ויזה
5. מספר כניסות שאושרו (1) כניסה חד פעמית, (2)שתי כניסות) , (M) כניסה רב פעמי עד לתאריך פקיעת התוקף.
6. סוג ויזה: (T) תיירים, (TP) טרנזיט ויזה - ויזת מעבר, (B) עסקים, (O) סטודנט
7. שם משפחה אוקראינית\אנגלית כמו שמופיע בדרכון
8. שם פרטי אוקראינית\אנגלית כמו שמופיע בדרכון
9. מספר דרכון
10. מין
11. תאריך לידה
12. אזרחות
13. מארח באוקראינה

אזרחי ישראלי אזרחי ארה"ב, אזרחי מדינות האיחוד האירופאי, אזרחי יפן ואזרחי קנד
אינם זקוקים כיום לאשרת כניסה לאוקראינה.